Zuni Chopra
`199
जनरल जे. जे. सिंग
`595
संजय राऊत
`195
Anushka Joshi
`175
ममता बॅनर्जी
`255
डॉ. गुरचरण दास
`350
ज्युलियन क्रॅंडॉल हॉलिक
`295